Lofzang
Als je sopranen, alten, tenoren, bassen
-alle stemmen, hoog tot laag-
naadloos aan elkaar kunt passen,
dan hoort iedereen je graag.
Fijn als je samen zo kunt kwelen
dat je het hoogste podium haalt,
om met Dik Hout de show te stelen.
Nee, dan heb je niet gefaald.
Zoals je Hallelujah zingt,
Daar kan geen enkel koor aan tippen.
Phoenix, heus, je swingt.
En heel Oss hangt aan je lippen.
Zelfs met een handjevol tenoren
zingt iedereen toch vrolijk mee.
Mocht u een vals nootje horen,
dan is dat de hoge C.
Kitty Schaap
Lofzang op zangkoor Phoenix

optreden Fantastival Oss 2022

Phoenix
Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen -
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
o wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken;
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

gedicht van Hendrik Marsman