Bestuur

Het bestuur van Zangkoor Phoenix bestaat uit de volgende leden:
Beppie Lotterman, voorzitter
Henny van Grinsven, secretariaat
Juanita de Haan, penningmeester
Truus Burghouwt, algemeen bestuurslid
Joke Geurts , algemeen bestuurslid
Carola de Jong , webmaster

Het bestuur is onderverdeeld in het dagelijks- en algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.
Samen met de overige leden vormen zij het algemeen bestuur waar binnen de taken onderling verdeeld zijn.
 
Phoenix
Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
o wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken;
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

gedicht van Hendrik Marsman