Bestuur

Het bestuur van Zangkoor Phoenix bestaat uit de volgende leden:
Beppie Lotterman, voorzitter
secretariaat: Vacant
Juanita de Haan, penningmeester
Truus Burghouwt, algemeen bestuurslid
Joke Geurts , algemeen bestuurslid
Carola de Jong , webmaster

Het bestuur is onderverdeeld in het dagelijks- en algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.
Samen met de overige leden vormen zij het algemeen bestuur waar binnen de taken onderling verdeeld zijn.
 
Phoenix

Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen -
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
o, wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken;
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

Hendrik Marsman
 

zangkoor Phoenix is een gemengd koor uit Oss en repeteert elke maandagmorgen in de Muzelick in Oss van 10-12:30 uur