Zingen in tijden van Corona

Het Coronavirus met de daarbij behorende RIVM - richtlijnen had, net als bij de gehele samenleving, een grote impact op ons koor. Na de uitbraak in maart 2020 hebben wij onze koorrepetities vanwege de intelligente lockdown tijdelijk moeten stoppen. In de maanden juni en juli hebben wij de repetitie hervat door in de buitenlucht te gaan repeteren in het Jan Cunenpark. Na de zomer hebben wij in nauwe samenwerking met de Muzelinck onze zangrepetities binnen kunnen hervatten. Wij mochten repeteren in het theater van de Muzelinck, de Linckzaal. In deze prachtige ruimte hebben wij gezongen met ruim voldoende afstand tussen de leden en een goede ventilatievoorziening. Zingen op 1,5 meter van elkaar is moeilijk, maar wel heel bijzonder.
Meer en meer kwamen de berichten dat met name zingen het besmettingsgevaar deed toenemen. Om die reden heeft het RIVM het zingen in koren verboden. We zijn toen gestopt met onze zangrepetitie, maar we bleven wel bij elkaar komen in de Linckzaal. Leon van Schijndel, onze fantastische dirigent, gaf ons algemene muzieklessen. Van de Muzelinck leenden wij keyboards en sommige koorleden namen een blokfluit mee. Enthousiast zijn wij met deze lessen begonnen, maar jammer genoeg moesten wij ook hiermee weer stoppen vanwege de tweede lockdown.
Januari 2021 zijn wij gestart met het repeteren via Zoom. Dit ging in het begin moeizaam, de nieuwe onlinetechniek was voor veel koorleden erg lastig, maar met een beetje hulp repeteerden bijna alle koorleden on-line. Dankzij de enthousiaste inzet van onze dirigent werd deze repetitie steeds leuker. Het samen zingen kan niet via Zoom, maar op deze manier bleven we elkaar wel ontmoeten en we bleven bezig met muziek en zang. Leon stuurde onze regelmatig een nieuwe partituur, die we eenstemmig oefenden en na de lockdown meerstemmig konden zingen.
Gelukkig kunnen wij weer samen zingen en nieuwe liedjes meteen meerstemmig laten klinken, nu de coronamaatregelen helemaal opgeheven zijn.
Phoenix is een vitaal, enthousiast en dapper koor met trouwe koorleden.
Wij zullen doorgaan, want samen zingen maakt ons blij!


.